Τροποποίηση ψυκτικών εγκαταστάσεων (Retrofitting)

Τροποποιούμε υφιστάμενες ψυκτικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με παλιά ψυκτικά μέσα (R22 – R502 – R12), ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με τα νέα (R404a – R134a R407). Οι εργασίες αντικατάστασης εκτονωτικών βαλβίδων, καθαρισμού ψυκτικου κυκλώματος έλεγχος απωλειών γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο και δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας.