Βιομηχανική Ψύξη

Κατασκευή μικρών, μεσαίων και μεγάλων ψυκτικών εγκαταστάσεων με το κλειδί στο χέρι (turn key projects).

  • Ψυκτικοί θάλαμοι με panel πολυουρεθάνης συντήρησης, κατάψυξης και βαθειάς κατάψυξης
  • Πόρτες ψυκτικών θαλάμων ανοιγόμενες ή συρόμενες (αυτόματες χειροκίνητες)
  • Ψυκτικά μηχανήματα κλειστού, ημίκλειστου και ανοιχτού τύπου παλινδρομικά ή κοχλιοφόρα σε ανεξάρτητη ή παράλληλη λειτουργία
  • Εξατμιστές ή αεροψυκτήρες για λειτουργία σε άμμεση (direct) ή έμμεση (indirect) ψύξη
  • Συμπυκνωτές αερόψυκτοι υδρόψυκτοι ή εξατμιστικοί
  • Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος και αυτοματισμού ψυκτικών μηχανημάτων και ψυκτικών θαλάμων