Μελέτη - Σχεδιασμός

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα μελέτης και σχεδιασμού εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού. Παραδίδουμε ολοκληρωμένο φάκελλο ο οποίος περιλαμβάνει :

  • Υπολογισμό ψυκτικών φορτίων
  • Υπολογισμό συμπιεστών - συμπυκνωτών
  • Χρόνοι ψύξης – πρόψυξης – κατάψυξης προιόντων
  • Διατομές σωληνώσεων δικτύων (άμεσης / έμμεσης ψύξης)
  • Πάχος μόνωσης δικτύων
  • Υπολογισμός ενναλλακτών (έμμεση ψύξη)
  • Υπολογισμός αντλιών (έμμεση ψύξη)
  • Αναλυτικά σχέδια ψυκτικής εγκατάστασης.
  • Αναλυτική περιγραφή – προδιαγραφές μηχανημάτων και εξαρτημάτων.