Τεχνική υποστήριξη (after sale service) - Συμβόλαιο συντήρησης

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη τόσο στα έργα που παραδίδουμε όσο και σε υφιστάμενα έργα άλλων κατασκευαστών, με εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας καθώς και με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται πλήρη καταγραφή της εγκατάστασης , του τρόπου λειτουργίας της , των αναγκών της και τις δυνατότητες βελτίωσής της.
Συνάπτουμε συμβόλαια συντήρησης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης με γνώμονα την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία της.