Κλιματισμός Βιομηχανικών Χώρων

►Εγκαταστάσεις κλιματισμού για βιομηχανικούς χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας νωπών προιόντων, απ’ ευθείας εκτόνωσης (direct) ή έμμεσης ψύξης (indirect).

►Δίκτυο μεταφοράς ψυχρού αέρα με μεταλλικά κανάλια ή υφασμάτινους αεραγωγούς.