Επίβλεψη Έργου

Διαθέτουμε εξωτερικούς συνεργάτες με εμπειρία σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού για την επίβλεψη και ολοκλήρωση έργου. Ειδικότερα , είμαστε υπεύθυνοι για την πρόοδο των εργασιών , τον έλεγχο των υλικών, τον συντονισμό των συνεργείων για να επιτύχουμε την ολοκλήρωση του έργου , μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.