Εποπτεία – Έλεγχος ψυκτικών εγκαταστάσεων

Εφαρμογές εποπτείας και ελέγχου ψυκτικών εγκαταστάσεων. Το Ευρωπαικό πρότυπο επιβάλει την συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας των χώρων αποθήκευσης τροφίμων.
Τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου ψυκτικών εγκαταστάσεων με σύστημα τηλεειδοποιησης, συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της ποιότητας των προιόντων, ενώ μειώνουν την πιθανότητα ζημιάς καθώς και το κόστος επισκευής τους.