Ενεργειακή απόδοση - Βελτιστοποίηση ψυκτικών εγκαταστάσεων

Με την βοήθεια της τεχνολογίας μετράμε και υπολογίζουμε την απόδοση της ψυκτικής εγκατάστασης. Εκδίδουμε πλήρες τεύχος υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης. Συγκρίνοντας την ιδανική λειτουργία της εγκατάστασης με τα αποτελέσματα της ενεργειακής απόδοσης, προτείνουμε βέλτιστες λύσεις για αποδοτική και οικονομική λειτουργία.